Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przeprowadziło badanie na temat polskiego rynku drzwi wewnętrznych z produktów drewnopochodnych.

Projekt Badawczy - rynek budowlany
Badanie zostało przeprowadzone dla jednego z większych graczy na polskim rynku drzwi wewnętrznych z produktów drewnopochodnych. W celu uzyskania interesujących Klienta informacji przeprowadzono analizę desk research, wywiady pogłębione z największymi graczami na rynku oraz ponad 130 wywiadów ankietowych z dystrybutorami drzwi wewnętrznych w Polsce.

W efekcie przeprowadzonego badania Klient otrzymał raport zawierający następujące informacje:
 • Wielkość polskiego rynku drzwi wewnętrznych.
 • Wielkość polskiego rynku drzwi wewnętrznych z produktów drewnopochodnych.
 • Wartość polskiego rynku drzwi wewnętrznych z produktów drewnopochodnych.
 • Udziały głównych graczy na polskim rynku drzwi wewnętrznych z produktów drewnopochodnych.
 • Udziały poszczególnych kategorii cenowych drzwi w wielkości rynku.
 • Udziały poszczególnych kategorii cenowych drzwi w wartości rynku.
 • Główne trendy na rynku, z uwzględnieniem takich informacji jak: zmiany wielkości i wartości sprzedaży, zmiany popularności poszczególnych typów drzwi, najpopularniejsze kolory drzwi itp.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research