Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku drzwi w Bułgarii, Rumunii, Czechach, Węgrzech oraz na Słowacji

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Research przygotował raport na temat rynku drzwi wewnętrznych z produktów drewnopochodnych w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Bułgarii, Rumunii, Czechach, Węgrzech oraz na Słowacji).

Opracowanie zawierało następujące informacje o analizowanych rynkach:
 • wielkość i wartość rynku,
 • opis kanałów dystrybucji,
 • opis najważniejszych trendów na rynku drzwi oraz na rynkach z nim związanych (rynek budownictwa mieszkaniowego oraz biurowego),
 • profile najważniejszych producentów i dystrybutorów.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research