Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przygotował raport dla producenta materiałów budowlanych

Projekt Badawczy - rynek budowlany
Pracując na zlecenie jednego z liderów polskiego rynku materiałów termoizolacyjnych, PMR Research przygotował raport analityczny na temat rynku budowlanego w jednym z państw b. ZSRR. Raport szczegółowo analizuje następujące zagadnienia podstawowe dane geograficzne i socjodemograficzne:
 • analiza sytuacji makroekonomicznej wraz z prognozami do 2006 r., opis sytuacji politycznej
 • opis sytuacji na rynku budowlanym wraz z prognozami do 2008 r.
 • analiza sytuacji w sektorze materiałów termoizolacyjnych:
  • wielkość rynku
  • główni gracze w poszczególnych segmentach rynku
  • handel zagraniczny
  • otoczenie regulacyjne
  • kanały dystrybucji.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research