Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Prognoza dla jednego z segmentów rynku materiałów budowlanych

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Market Insight PMR Research, na zlecenie wiodącego globalnego producenta materiałów budowlanych, przeprowadził projekt badawczy na temat jednego z segmentów polskiego rynku materiałów budowlanych.


Do celów projektu należało między innymi:
 • Przygotowanie szczegółowego opisu sytuacji na rynku i w poszczególnych jego segmentach, w tym także oszacowanie wielkości rynku.
 • Przygotowanie bazy danych zawierającej potencjalne kontakty sprzedażowe.
 • Przygotowanie prognoz dla rynku jako całości oraz jego poszczególnych segmentów do 2010 r.
W celu zebrania wymaganych informacji zastosowaliśmy wypracowaną przez PMR metodologię - PMR Market Insight. Metodologia ta służy kompleksowemu przygotowywaniu raportów-analiz branżowych, szacowaniu wielkości rynków oraz prognozowaniu Metodologia ta łączy techniki jakościowe i ilościowe oraz analizę danych zastanych (desk research).

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research