Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rosyjskiego rynku przenośnych generatorów prądu

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa
PMR Research wykonał projekt dotyczący rosyjskiego rynku przenośnych generatorów prądotwórczych o mocy do 12 kW. Celem badania było dostarczenie informacji o wielkości rynku, jego głównych segmentach, kanałach dystrybucji, wymaganiach technicznych oraz głównych graczach na rynku.

Podczas badania przeprowadziliśmy ponad 40 wywiadów pogłębionych z dystrybutorami przenośnych generatorów w Rosji. Wykonaliśmy również około 200 wywiadów z użytkownikami końcowymi, zarówno osobami prywatnymi jak i firmami budowlanymi. Głównym celem badania ankietowego było zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników końcowych oraz ich zachowań zakupowych i sposobów użytkowania przenośnych generatorów.

Raport zawierał również informacje o Rosji oraz szczegółowy opis rosyjskiego rynku energetycznego i budowlanego.

PMR Research zrealizował ten projekt na zlecenie jednego z największych producentów przenośnych generatorów prądu na świecie. Oprócz wyników badania klient otrzymał również nasze rekomendacje dotyczące strategii marketingowej.

Klient był usatysfakcjonowany przebiegiem współpracy z PMR i zlecił nam wykonanie podobnych projektów w kolejnych trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research