Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek maszyn rolniczych w Polsce

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa, inne branże
PMR Research wykonał badanie rynku maszyn rolniczych dla japońskiej organizacji zajmującej się handlem międzynarodowym. Projekt dotyczył analizy trzech wybranych segmentów na rynku maszyn rolniczych w Polsce: ciągników, kombajnów zbożowych oraz kultywatorów. Projekt został wykonany przy wykorzystaniu metodologii Market Insight, opracowanej przez PMR. W ramach projektu przeprowadzono analizę desk research oraz ponad 40 wywiadów pogłębionych.

Raport zawiera:
 • wielkość rynku maszyn rolniczych,
 • wartość rynku,
 • trendy rynkowe,
 • udział w rynku poszczególnych uczestników,
 • profile głównych rynkowych graczy.
Klient otrzymał także krótką charakterystykę polskiego rolnictwa, opis sytuacji w ogrodnictwie oraz charakterystykę regulacji związanych z importem artykułów rolnych i maszyn rolniczych do Polski.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research