Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Druga edycja raportu na temat polskiego rynku grzewczego i budowlanego

Projekt Badawczy - rynek budowlany, inne branże
Ponownie pracując na zlecenie jednego z głównych na świecie producentów systemów techniki grzewczej, PMR Research przygotował raport dotyczący rynku budowlanego i grzewczego w Polsce.

Raport zawierał następujące dane w podziale na województwa i powiaty:
 • liczba mieszkańców,
 • przeciętny miesięczny przychód na jedną osobę w gospodarstwie domowym,
 • liczba wydanych pozwoleń na budowę,
 • liczba mieszkań oddanych do użytku,
 • liczba odbiorców gazu,
 • liczba architektów,
 • liczba firm wykonujących instalacje centralnego ogrzewania, wentylacyjne i gazowe,
 • średnie ceny energii cieplnej.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research