Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przeprowadził badania rynku kamienia naturalnego

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Market Insight PMR Research, na zlecenie hiszpańskiego producenta kamienia budowlanego oraz materiałów wytwarzanych na bazie kamienia, przeprowadził duży projekt badawczy na temat polskiego rynku kamieniarskiego.

Do celów projektu należało między innymi:
 • Przygotowanie szczegółowego opisu sytuacji na rynku i w poszczególnych jego segmentach, w tym także oszacowanie wielkości rynku.
 • Oszacowanie potencjalnego popytu na produkty wytwarzane przez klienta.
 • Przygotowanie profili głównych graczy rynkowych.
 • Przygotowanie bazy danych zawierającej potencjalne kontakty sprzedażowe.
 • Przygotowanie szczegółowych rekomendacji marketingowych.
W celu zebrania wymaganych informacji zastosowaliśmy wypracowaną przez PMR metodologię - PMR Market Insight. Metodologia ta służy kompleksowemu przygotowywaniu raportów-analiz branżowych, szacowaniu wielkości rynków oraz prognozowaniu Metodologia ta łączy techniki jakościowe i ilościowe oraz analizę danych zastanych (desk research).

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research