Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przeprowadził badanie jakościowe dotyczące poglądów oraz aspiracji polskiej młodzieży

Projekt Badawczy - inne branże
Badanie wykonane zostało na zlecenie brytyjskiej firmy consultingowej i badawczej Nunwood z użyciem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego (fokusy).

PMR Research przeprowadził dwa fokusy - każda grupa składała się z sześciu osób, a wywiady trwały po trzy godziny. Raport z badania opisywał między innymi następujące kwestie:
 • sposoby spędzania wolnego czasu przez młodych Polaków,
 • postawy młodzieży wobec problematycznych kwestii dotyczących współczesnej Polski i świata,
 • postawy dotyczące innych narodowości,
 • aspiracje życiowe,
 • stosunek do markowych produktów,
 • stosunek do sportu oraz mody
 • zaangażowanie w życie społeczne.
Badanie było częścią większego, międzynarodowego projektu mającego na celu porównanie postaw młodych ludzi z różnych krajów.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research