Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przeprowadził międzynarodowe badanie i przygotował raport dotyczący jednego z segmentów rynku produktów ropopochodnych

Projekt Badawczy - inne branże
Pracując na zlecenie jednej z największych firm w Europie Wschodniej działającej w sektorze naftowym, PMR Research przeprowadził około 50 wywiadów pogłębionych w pięciu krajach europejskich (Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Holandii). Wywiady przeprowadzane były z ekspertami w zakresie rynku produktów ropopochodnych. Informacje uzyskane w wyniku wywiadów zostały uzupełnione o dane pochodzące z badania desk research.

Raport zawiera następujące informacje o rynku europejskim i rynkach lokalnych (rynku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i holenderskim) :
 • obecna sytuacja na rynku,
 • główne szanse i zagrożenia dla rynku,
 • główni gracze,
 • wydarzenia i trendy,
 • perspektywy rozwoju rynku.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research