Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przygotował raport dotyczący sytuacji na rynkach wybranych produktów żywnościowych w Polsce

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG
PMR Research przygotował raport dotyczący sytuacji na rynkach wybranych produktów żywnościowych w Polsce. Raport został przygotowany za pomocą metodologii desk research, przy dodatkowym wykorzystaniu wiedzy uzyskanej w trakcie przygotowywania wcześniejszych raportów dotyczących rynku żywności. Raport został zamówiony przez brytyjską firmę zajmującą się dystrybucją produktów żywnościowych pochodzących z różnych regionów Europy i świata wśród lokalnych społeczności w Wielkiej Brytanii.
W raporcie zebrano informacje dotyczące:
 • udziałów głównych graczy zarówno w wielkości jak i wartości sprzedaży na analizowanych rynkach
 • najpopularniejszych marek występujących na analizowanych rynkach
 • kategorii produktów żywnościowych które nie posiadają wyróżniających się marek w Polsce
 • ogólnych zwyczajów żywieniowych Polaków.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research