Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Szósta edycja badania polskiego sektora budowlanego

Projekt Badawczy - rynek budowlany
Firma PMR przeprowadziła w marcu tego roku kolejną, szóstą edycję badania kadry menedżerskiej największych firm budowlanych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie PMR Publications. Przeprowadzono 112 wywiadów z firmami należącymi do grupy największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym. Firmy te zostały wybrane według zatrudnienia oraz wielkości przychodów. Badanie przeprowadzono techniką CATI - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Najważniejsze cele projektu obejmowały:
 • ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym
 • ocena perspektyw rozwoju sektora
 • określenie, jaki wpływ miało wejście Polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych
 • prognoza najważniejszych wskaźników ekonomicznych związanych z rynkiem budowlanym (m.in. produkcji budowlano-montażowej, cen materiałów budowlanych, poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych)
 • uzyskanie opinii na temat tego, co powinien zrobić rząd, aby polepszyć sytuację w polskim budownictwie
 • identyfikacja najważniejszych barier utrudniających prowadzenie działalności w sektorze budowlanym
 • wyodrębnienie czynników, które zdaniem respondentów umożliwiają odniesienie sukcesu na rynku budowlanym w Polsce
 • ocena kondycji finansowej oraz poznanie planów inwestycyjnych największych polskich firm z badanego sektora
 • ocena najbardziej atrakcyjnych segmentów rynku budowlanego.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60
Powrót do Listy Projektów - PMR Research