Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie na temat ryzyka biznesowego w Polsce i Czechach

Projekt Badawczy - inne branże
PMR Research zrealizował projekt na zlecenie międzynarodowej firmy konsultingowej specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw. Badanie dotyczyło przeprowadzenia 80 wywiadów telefonicznych z członkami wyższej kadry kierowniczej firm zagranicznych działających w Polsce i Czechach. Głównym celem projektu było zebranie opinii menedżerów na temat klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej w badanych krajach. Respondentów pytano między innymi o ryzyko związane z inwestowaniem w Polsce i Czechach, zagrożenie korupcją i przestępstwami gospodarczymi, stabilność polityczną i ekonomiczną kraju oraz wewnętrzne praktyki zarządzania stosowane w firmie. Wynikiem projektu była dostarczona klientowi sformatowana baza danych.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60


Powrót do Listy Projektów - PMR Research