Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza sytuacji w hiszpańskim budownictwie

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Research działając na zlecenie znanej rosyjskiej firmy developerskiej przygotował analizę sytuacji w hiszpańskim sektorze budowlanym. Ukończony w maju 2004 r. raport prezentuje najważniejsze przekrojowe dane makroekonomiczne i statystyczne związane z sektorem budowlanym oraz analizę zamian zachodzących w badanym sektorze w latach 1986-2003.

Przygotowana analiza dostarcza Klientom następujących informacji:
 • identyfikacja sytuacji w sektorze mieszkaniowym, niemieszkaniowym, budownictwie inżynieryjnym oraz sektorze remontowym w Hiszpanii w okresie 1986-2003;
 • określenie profilu najważniejszych firm działających w analizowanym sektorze;
 • opracowanie i prezentacja najważniejszych danych makroekonomicznych (wzrost gospodarczy, bilans obrotów handlowych, zatrudnienie) oraz informacji na temat trendów, które mogą mieć najmocniejszy wpływ na sytuację w sektorze budowlanym w najbliższej przyszłości.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research