PMR Research – Oferta Badawcza

O nas

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Wyniki badań PMR na temat rozwoju marketingu zostały zaprezentowane podczas konferencji „Adstandard”
2014-03-10

Wyniki badań PMR na temat rozwoju marketingu zostały zaprezentowane podczas konferencji „Adstandard” W marcu 2014 roku firma PMR ponownie włączyła się w rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego marketingu. Podczas konferencji „Adstandard” – zorganizowanej przez Internet Standard, a poświęconej tematyce reklamy internetowej – Marcin Rzepka z PMR Research oraz Adam Sanocki z Compress S.A. wygłosili referat pt. „Porównanie trendów w marketingu z lokalnymi uwarunkowaniami”. Wyniki badania marketingowego PMR stały się podstawą do omówienia z uczestnikami spotkania praktycznych rekomendacji dla działów marketingu i PR.

Prelegencji swoją prezentację rozpoczęli od przybliżenia uczestnikom konferencji wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników prowadzących aktywne działania z zakresu marketingu i/lub PR w firmach z sektora prywatnego w Polsce. Z badania wynika m.in., że jednym z najważniejszych celów działów marketingu i PR były dotychczas budowa i utrzymywanie relacji z klientami, ale ponad 2/3 przedsiębiorstw nie stosowało żadnych wskaźników efektywności.

Wychodząc od przeglądu aktualnej sytuacji, prelegencji wskazali kluczowe zmiany, które dotykają współczesne działy marketingu i PR. A są to np. wyzwania związane z nowymi mediami, zmianami procesów sprzedaży, ograniczeniem skuteczności reklamy, a także koniecznością przyjęcia nowych definicji zadań i celów stojących przed marketerami. Następnie omówili nową koncepcję marketingu, tzw. attention marketing, a także zaprezentowali płynące z tego podejścia wnioski i nauki dla specjalistów ds. marketingu i PR.

Powrót do Listy Aktualności - PMR Research