PMR Research – Oferta Badawcza

O nas

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Badania potrzeb rekrutacyjnych branży IT w Polsce
2012-01-19

Badania potrzeb rekrutacyjnych branży IT w Polsce

W najbliższym roku, aż 68 proc. przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników. Najbardziej poszukiwanym pracownikiem w tym sektorze, podobnie jak w roku 2011, będzie programista. To tylko niektóre wnioski raportu z badań przeprowadzonych pod koniec 2011 r. na firmach z branży IT przez PMR Research na zlecenie Adecco Poland.

- Celem badań była diagnoza potrzeb branży IT w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego, które odzwierciedlają prognozy dotyczące rozwoju całej branży w 2012 r. – podkreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland. Wyniki pozwoliły nam ustalić m.in. jakie profile kandydatów będą najbardziej pożądane przez pracodawców z tego sektora oraz jakie są ich potrzeby i bariery w zakresie zatrudnienia oraz bieżącej współpracy z takimi firmami jak Adecco.

Plany zatrudnieniowe w branży IT w 2012 r.

Jak wynika z badań PMR Research, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy, 68% badanych przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników. Nadal najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży jest programista – 46% badanych wskazało na tą potrzebę. 14% badanych deklaruje chęć poszukiwania pracowników na stanowisko handlowiec, a 10% na specjalista do spraw wdrożeń.

W ramach badania zapytano przedstawicieli firm również jakie stanowiska są szczególnie trudne do obsadzenia. Trudności napotkano w rekrutacji odpowiednich osób na stanowisko programisty (24% wskazań). Wart uwagi jest również fakt, że następne w kolejności trudności obsadzenia wymieniono stanowisko handlowca (9% wskazań). Warto wskazać, iż mimo że nie jest ono bezpośrednio związane z zadaniami merytorycznymi w branży IT (jak produkcja oprogramowania czy też realizacja usług z tego zakresu) to jednak może być jednym z kluczowych pozycji w firmie.

Charakterystyka prowadzonych rekrutacji

Oczekiwania co do kandydatów w branży IT są bardzo wysokie, dlatego sam proces rekrutacji jest dosyć długotrwały, wymagający posiadania umiejętności wyławiania potencjalnych kandydatów z rynku. W związku z tym, sposoby dotarcia do kandydatów muszą być również zróżnicowane i niestandardowe. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, 97% z nich poszukuje nowych pracowników za pośrednictwem Internetu. Następną w kolejności stosowania metodą pozyskiwania nowych pracowników jest propagowanie informacji o wolnych stanowiskach do obsadzenia wśród znajomych i własnych pracowników. Wykorzystanie nieoficjalnych kanałów takich jak sieci znajomości jako drugiego po Internecie, źródła pozyskiwania nowych pracowników, może wskazywać na specyfikę procesów rekrutacyjnych zachodzących w branży IT. Możliwe, że rekrutacja najbardziej poszukiwanych pracowników w branży IT takich jak programiści, testerzy, developerzy wymaga niestandardowych działań. Dlatego aż 63% badanych firm wskazało, iż do rekrutacji pracowników stosowali inne niż standardowe metody rekrutacji – opierając się na propagowaniu informacji wśród znajomych.

Outsourcing usług doradztwa personalnego

Ponad połowa badanych przez PMR Research firm IT (56%) deklaruje posiadanie doświadczeń we współpracy z firmami oferującymi swe usługi obszarze HR. Wśród firm, które korzystały z usług podmiotów oferujących doradztwo personalne najbardziej popularną usługą jest rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (79% wskazań). Należy wskazać na dwie kolejne ważne usługi w zakresie HR, z których korzystają firmy w branży IT. Jest to Direct & Executive Search (popularnie zwane Headhuntingiem) oraz rekrutacja pracowników tymczasowych (odpowiednio 21% i 18%). Analiza powodów korzystania z trzech najbardziej popularnych w branży IT usług outsourcingu w zakresie HR wskazała, iż w zakresie usługi rekrutacji i selekcji pracowników największe znaczenie ma gwarancja firmy rekrutacyjnej na wykonaną usługę oraz oszczędność czasu i pieniędzy zaangażowanych w proces rekrutacyjny.
 

Informacje o badaniu

Raport „Potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego w branży IT w 2012 r.” powstał w oparciu o badania PMR Research na zlecenie Adecco Poland. W ramach badania zrealizowano łącznie 102 efektywnych wywiadów w ramach badania ilościowego prowadzonego przy wykorzystaniu wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Wśród firm, które wzięły udział w badaniu 40% stanowiły firmy zatrudniające od 51 do 99 pracowników, natomiast 1/3 badanych to przedsiębiorstwa zatrudniające od 100 do 249

Powrót do Listy Aktualności - PMR Research