Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Badania marketingowe

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania marki

Niemal w każdym kraju i każdej branży na świecie mamy do czynienia z rankingami najbardziej wartościowych marek. Rankingi te wskazują jak bardzo marka wspiera sprzedaż produktów. Badania wizerunku marki mają być diagnozą jej potencjału na tle marek konkurencyjnych.

  • Jak klienci postrzegają moją markę?
  • Jakie są mocne i słabe strony mojej marki w porównaniu do konkurencji?
  • Jakie elementy wizerunku mojej marki mają wpływ na wartość sprzedaży?

Różnice funkcjonalne miedzy produktami, zwłaszcza w opinii konsumentów niebędących ekspertami, powoli się zacierają. Powodem wyboru konkretnego produktu w danej kategorii cenowej jest coraz częściej wizerunek marki producenta, marki linii produktowej czy marki samego produktu. W percepcji marki między jej znajomością, rozważaniem na poziomie decyzji konsumenckich, a skłonnością do rekomendowania, mogą zachodzić istotne zjawiska, które zdiagnozować może kompleksowe badanie marki.

Przykładowe obszary weryfikowane w badaniu marki to:

  • Dlaczego pomimo wysokiej znajomości wspomaganej marki nie występuje ona w top of mind?
  • Dlaczego wysoka znajomość marki nie przekłada się na włączenie marki do marek branych pod uwagę w sytuacji zakupu?
  • Jakie są przyczyny braku skłonności do rekomendowania marki/produktów znajomym?

Co oferujemy

Badanie wizerunku marki – jej siły i potencjału, obejmuje raport wskazujący wzajemne relacje z jednej strony między jej znajomością spontaniczną a znajomością wspomaganą, z drugiej strony między deklarowanym zakupem a zakupem faktycznym. Ponadto bada się skłonność do rekomendowania danej marki oraz weryfikuje markę preferowaną (najczęściej kupowaną). Badanie marki zawiera również wielowymiarową analizę profilu wizerunkowego marki wraz z analizą słabych i mocnych stron na tle marek konkurencyjnych.

Jak to robimy

Na potrzeby realizowania projektów badania marki, PMR Research stworzył własną metodologię PMR Brand Image, która stanowi kompleksowe narzędzie do badania zagadnień bezpośrednio powiązanych z marką. Zastosowanie tej metodologii gwarantuje wysoką jakość badania oraz jego wyników, jak również biznesową użyteczność informacji uzyskanych w wyniku badania marki.

więcej o PMR Brand Image