Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Badania konsumenckie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania grup docelowych

Badania grup docelowych, pogłębione analizy zachowań i preferencji, najczęściej odwołują się do metodologii U&A (Usage and Attitude). Metodologia ta pozwala na opis zarówno samych konsumentów, jak i produktów z zachowaniem kontekstu konsumpcji, czy nawet elementów stylu życia.

  • Gdzie i jak dotrzeć do konsumentów?
  • Jakie są oczekiwania mojej grupy docelowej?
  • Jak zdywersyfikować ofertę ze względu na różne segmenty rynkowe?

Celem badań U&A (Usage and Attitude) jest opisanie grupy docelowej danego produktu poprzez zwyczaje, zachowania związane z konsumpcją i korzystaniem z danego produktu lub usługi. Główny obszar eksplorowany w badaniach U&A to zachowania konsumenckie i postawy wobec danego produktu/kategorii produktów/marki – od odrzucania po afirmację. Stanowią doskonałą podstawę dla analiz segmentacyjnych – pozwalają na tworzenie profili konsumenta, a także map korzystania z produktu. Badania U&A odnoszą się do produktów już istniejących, funkcjonujących na rynku od co najmniej kilku miesięcy.

Co oferujemy

Efektem badań oferty jest odpowiedź na pytanie w jakim stopniu obecna oferta pokrywa potrzeby grupy docelowej, czy pozwala na migrację klientów przez poszczególne grupy cenowe (m.in. posiada odpowiednio zdefiniowaną kategorię premium), które jej elementy przyciągają nowych klientów oraz gdzie występują braki powodujące utratę klientów. Zwyczaje i postawy objęte badaniem obejmują każdy etap kontaktu z produktem – od rozważania zakupu, wyboru konkretnego produktu, wyboru miejsca zakupu, samej czynności zakupu, po użytkowanie produktu, a ostatecznie decyzję o ponownym zakupie lub wymianę produktu na nowy.

Jak to robimy

Badania grup docelowych najczęściej rozpoczynamy od jakościowej diagnozy opartej o grupy fokusowe (FGI – focus group interviews) z użytkownikami danej kategorii produktów oraz z użytkownikami produktów z badanej oferty (danego producenta). Po zdefiniowaniu istotnych wymiarów postrzegania oferty oraz po warsztacie z klientem (którego celem jest poznanie istotnych elementów strategii produktowej, jakie powinny zostać zweryfikowane) zespół PMR Research przystępuje do ilościowej części badania. Raport z badania pokazuje nie tylko kim jest konsument danego produktu ale również jaki jest i co powoduje, że sięga po dany produkt. W zależności od zastosowanych technik badawczych lub ich kombinacji, badanie może diagnozować postawy deklarowane, lub odnosić się także do rzeczywistych zachowań.