PMR Research – Solidny Partner

Artykuł - PMR Research Wydatki na działania z zakresu public relations planowane przez polskie firmy w 2013 roku

Analizy rynkowe - PMR

Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research

Większość firm biorących udział w badaniu planuje w 2013 roku utrzymanie wydatków na public relations na poziomie z roku 2012. Zależnie od sektora, deklaruje tak od 57% do 71% badanych – pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wspólnie przez PMR i ComPress.

Zobacz cały raport»

W 2013 roku nie można spodziewać się istotnych zmian w wydatkach polskich firm na aktywność w zakresie public relations. Jedynie niewielka grupa badanych firm (14%) zadeklarowała wzrost budżetu na tego rodzaju działania. W 57% z ogółu badanych firm wzrosty nie przekroczą poziomu 10%. Tylko pojedyncze firmy zapowiadają zwiększenie wydatków w tym obszarze maksymalnie do 30%. Najwyższy odsetek firm planujących wzrosty budżetu PR (28%) został odnotowany w sektorze finansów i bankowości. Pozytywną zmianę odczują również firmy głównie z branży handlu detalicznego i hurtowego (18%), a także z sektora IT i komunikacji (17%).
 
Redukcje wydatków na aktywność w zakresie public relations zaplanowało 15% ogółu badanych. Ze wszystkich firm planujących cięcia budżetowe w obszarze PR, 56% planuje zmniejszanie wydatków na poziomie 10%. Większe redukcje (30% i więcej) są planowane jedynie w 2-3% z tych firm. Najwyższy odsetek firm planujących cięcia budżetowe na ten obszar działalności wystąpił w sektorze administracji rządowej i samorządowej (36%). Najmniej dotknięta zmniejszeniem wydatków jest natomiast branża finansów i bankowości (8%).
 

Budżet polskich firm na działalność public relations

 
Chcąc lepiej zrozumieć strukturę planowanych w 2013 roku wydatków, zapytaliśmy respondentów również o poszczególne obszary, które zostaną dotknięte cięciami lub odnotują wzrosty budżetowe. Wyniki badania wskazują, że wzrosty będą dotyczyć przede wszystkim typowych narzędzi public relations, takich jak media relations, PR produktowy czy PR w Internecie.

W rankingu obszarów, które zostaną zasilone dodatkowym budżetem, na wysokiej pozycji plasuje się również wsparcie sprzedażowe oraz komunikacja wewnętrzna. Można z tego wyciągnąć wniosek, że firmy przygotowują się do radzenia sobie z trudnymi warunkami rynkowymi w dobie kryzysu gospodarczego, dlatego też w ramach działań PR nie zapominają również o konieczności zwiększania sprzedaży i wzmacniania wizerunku firmy panującego wśród jej pracowników.

 
Działania public relations, w których planowane są wzrosty wydatków

 
W sferze tych obszarów public relations, które zostaną dotknięte redukcjami, wskazywane były przede wszystkim: media relations, komunikacja wewnętrzna, PR internetowy, CSR (Corporate Social Responsibility), a także PR produktowy i wsparcie sprzedaży.
 

Działania public relations, w których planowane są redukcje wydatków


Co ciekawe, respondenci – niezależnie od tego, czy mówią o wzrostach, czy o redukcjach budżetu – wskazują w dużej części te same obszary public relations. Widać, że działy marketingu i public relations korzystają z dość standardowych narzędzi i w ich ramach poszukują rozwiązań dla swoich wyzwań – czy to cięć budżetowych, czy też intensyfikacji działań PR.

Redukcje wydatków, zwłaszcza na poziomie zarządów, są dla działów marketingu trudne z uwagi na mniejszy budżet, w ramach którego muszą realizować swoje zadania. Z drugiej strony stanowią silne, wygodne, zewnętrzne uzasadnienie dla realizowanej zachowawczej strategii. Argument „redukcja kosztów” zamyka dyskusje.


Badanie zostało zrealizowane przez PMR i ComPress w listopadzie 2012 roku na próbie 521 firm, które zatrudniały powyżej 100 osób i posiadały w swojej strukturze dział marketingu/public relations. Firmy wytypowane do udziału w badaniach reprezentowały następujące branże: administracja - rządowa lub samorządowa, finanse i bankowość, handel hurtowy lub detaliczny, ICT (IT i telekomunikacja), ochrona zdrowia, a także produkcja przemysłowa lub spożywcza.
Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research