Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Artykuł - PMR Research PMR: Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci

Analizy rynkowe - PMR

Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research

Polacy coraz chętniej kupują w sieci. W badaniu PMR zrealizowanym w kwietniu 2012 r. 42% badanych zadeklarowało, że w ciągu minionych 6 miesięcy zrobiło zakupy w sieci. Wśród osób poniżej 35. roku życia odsetek ten wynosi prawie 70%. Produkty kupowane online regularnie to odzież, obuwie, biżuteria, książki i kosmetyki.

Na rozwój rynku e-commerce duży wpływ ma coraz szerszy dostęp do internetu w Polsce. W pierwszej połowie 2011 roku 73% Polaków posiadało w domu komputer z dostępem do internetu, a korzystało z niego 60% Polaków w wieku 16 i więcej lat (według badania Diagnozy Społecznej 2011). Wśród internautów dominują osoby młode, ze średnim i wyższym wykształceniem. Najwięcej internautów znajduje się w grupie osób o najwyższych dochodach.

Młodzi, wykształceni – najwierniejsi klienci e-zakupów

Prawie co drugi Polak deklaruje, że robi zakupy w sieci. E-zakupy są domeną osób młodych z wyższym wykształceniem i wyższymi dochodami. Spośród osób do 34. roku życia aż 68% twierdzi, że w ciągu ostatniego półrocza kupiło coś przez internet, dla osób w wieku 35 – 54 lata odsetek ten wynosi 42%, a dla osób w wieku powyżej 55 lat – tylko 14%. Wysoki poziom wykształcenia sprzyja robieniu zakupów w sieci – internet wybiera 68% osób z wyższym wykształceniem i tylko 20% z wykształceniem podstawowym. Jest to związane z faktem, że niski poziom wykształcenia charakteryzuje najczęściej osoby starsze, które nie korzystają z komputera ani internetu.

Im wyższe dochody, tym wyższa skłonność do robienia zakupów w sklepach internetowych. Spośród osób dla których miesięczny dochód na głowę w gospodarstwie domowym wynosi między 3 a 4 000 zł, aż 76% robi zakupy w internecie, a wśród osób o dochodzie powyżej 4 000 zł prawie 80% kupuje w sieci.


Odesetek osób kupujących w sieci w 4 kategoriach dochodowych w Polsce


Miejsce zamieszkania również wpływa na skłonność do robienia zakupów przez internet. 41% mieszkańców wsi kupuje przez internet. Duże znaczenie może mieć fakt, że zakupy przez internet umożliwiają dostawę do domu, co może być dużą zaletą dla osób mieszkających z dala od większych ośrodków miejskich.

Najrzadziej z elektronicznej formy zakupów korzystają mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców. Osoby robiące zakupy w sieci stanowią 35% w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, 32% w miastach od 21 do 49 tys. mieszkańców i 38% w miastach od 50 do 99 tys. mieszkańców. Zdecydowanie najczęściej zakupy w internecie robią mieszkańcy dużych miast (jest ich około 50%), a także nieco więcej mężczyzn niż kobiet (43% mężczyzn i 39% kobiet).

Zatem typowy e-klient to osoba młoda, wykształcona, pochodząca z dużego miasta i dobrze zarabiająca. Dużą grupę klientów stanowią także mieszkańcy obszarów wiejskich.

Odzież i obuwie najczęściej wybieranymi produktami

Kategoriami produktów najczęściej kupowanych w sieci jest odzież, obuwie i biżuteria – 77% osób w wieku 18 – 24 lata, przy czym 33% z nich robi to regularnie. Kobiety są bardziej zainteresowane tymi produktami niż mężczyźni (70% klientek sklepów internetowych i 54% klientów).

 
Artykuły najchętniej kupowane przez Internet w Polsce
 

Oprócz odzieży, przez internet bardzo często kupowane są książki, płyty i filmy (deklaruje tak 46% kupujących w sieci). Ze względu na łatwe porównywanie cen produktów w internecie, a także możliwość czytania komentarzy i opinii w sieci, chętnie kupowane są droższe produkty, takie jak artykuły RTV i AGD oraz komputery. Jest to kategoria produktów, które bardzo często są tańsze niż w tradycyjnych sklepach. Z oczywistych względów nie są one kupowane regularnie, lecz na specjalne okazje lub gdy zachodzi taka potrzeba.
Kosmetyki to również popularny produkt kupowany w sieci, zdecydowanie częściej przez kobiety (46% e-klientek) niż mężczyzn (33% e-klientów). Nieco mniej osób decyduje się kupić bilety na wydarzenia kulturalne (27% konsumentów e-commerce) - najczęściej są to mieszkańcy największych miast z wyższym wykształceniem.

Podczas zakupów w sieci internauci często wybierają również sprzęt sportowy, wyposażenie wnętrz, zabawki i artykuły dziecięce oraz komputery i gry komputerowe. Leki i żywność są artykułami kupowanymi najrzadziej spośród wszystkich ujętych w badaniu. Sprzedaż tych artykułów może jednak znacznie wzrosnąć w kolejnych latach.

Serwisy aukcyjne są popularniejsze niż sklepy internetowe

Najczęściej konsumenci korzystają z serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro (80% osób robiących zakupy w internecie), w dalszej kolejności ze sklepów internetowych (45% osób). Znacznie mniej osób korzysta z serwisów zakupów grupowych, a najmniej popularne są serwisy z płatnymi lub bezpłatnymi ogłoszeniami.

 
Najpopularniejsze serwisy zakupowe w Polsce


Najważniejszymi czynnikami mającymi znaczenie podczas zakupów internetowych są jakość produktu (dla 87% klientów), cena (81%) i zaufanie do sprzedawcy (70%). Są to najczęściej wymieniane cechy także podczas zakupów tradycyjnych. Istotna jest również możliwość zwrotu produktu i zapłaty przy odbiorze oraz koszt dostawy. E-klienci w mniejszym stopniu zwracają uwagę na formę odbioru przesyłki.

 
Czynniki wpływające na zakup produktu w Internecie
 

Jeśli chodzi o sposób płatności, to na zakupach w sieci aż 59% osób najchętniej opłaca je przelewem bankowym, 29% e-klientów woli zapłacić przy odbiorze. Pozostałe formy płatności takie jak przelew pocztowy, karta i e-płatności oferowane przez specjalne serwisy są wybierane o wiele rzadziej.
 

Preferowane sposoby płatności przez Internet w Polsce
 

Dlaczego nie kupujemy w internecie?

Zdecydowana większość kupujących w internecie (63%) uważa, że można tam znaleźć tańsze produkty i prawdziwe okazje. Popularna jest również opinia, że w sieci można kupić towary lepszej jakości, a komentarze i opinie o produktach innych użytkowników są pomocne w wyborze. Wiele osób decyduje się na zakupy online, aby zaopatrzyć się w produkty trudno dostępne, nie bez znaczenia jest też wygoda i dostawa do domu.

Zakupy w internecie są coraz bardziej popularne, jednak prawie 60% Polaków nie kupuje w ten sposób. W badaniu PMR 46% respondentów deklarowało, że nie ma takiej potrzeby, a 39% osób niekupujących w sieci nie ma dostępu do internetu lub z niego nie korzysta. Niewielki odsetek badanych przyznaje (6%), że nie wie, jak kupować w internecie, a 16% osób, które nie kupują w sieci, deklaruje, że robi to za nich ktoś inny. O złych doświadczeniach z zakupami w sieci wspomniało tylko 2% respondentów. Osoby preferujące tradycyjne sklepy uważają, że zakupy w sieci nie zajmują więcej czasu niż tradycyjne, nie obawiają się też złej jakości produktu ani problemów z gwarancją. Opinie te świadczą o tym, że liczba osób robiących zakupy w sieci będzie wzrastać. Tylko 7% osób stwierdziło, że nie lubi i nie chce robić zakupów w internecie.

Podsumowanie

E-commerce to prężnie rozwijający się rynek. Konsumentami są najczęściej osoby zamożne, młode, dobrze wykształcone lub studiujące. Najchętniej w internecie wybierana jest odzież, obuwie, kosmetyki oraz płyty i książki. Często w sieci kupowany jest drogi sprzęt AGD lub RTV i komputery. Najpopularniejszą formą zakupów online są serwisy aukcyjne, a najpopularniejszą formą płatności jest przelew bankowy.


Ogólnopolskie badanie konsumenckie zostało przeprowadzone przez PMR w kwietniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie 600 pełnoletnich Polaków. Błąd oszacowania wyniósł maksymalnie 4%.
Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research