Badania Rynku – PMR Research

Artykuł - PMR Research PMR: Polacy wciąż chętnie sięgają po pizzę

Analizy rynkowe - PMR

Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research

Pizza to produkt powszechnie dostępny i nie tracący na popularności wśród polskich konsumentów. Według badania PMR około 62% Polaków je pizzę przynajmniej raz w miesiącu. Dostępna w restauracjach, jak i w pizzeriach (w Polsce jest ich ponad 3000), także w osiedlowych lokalach gastronomicznych. Dla osób mniej wymagających dostępna jest także w wersji mrożonej, a najwięksi zwolennicy przygotowują ją samodzielnie w domu.

Pizza domeną najmłodszych konsumentów

Około 62% Polaków przynajmniej raz w miesiącu je pizzę. Jak wynika z badań PMR, niemal równie popularne jest kupowanie pizzy w restauracji, pizzerii lub barze (33% Polaków), co pieczenie jej samodzielnie w domu (32%). Nieco mniej popularne jest zamawianie pizzy z dowozem (24%), a także kupowanie pizzy mrożonej lub spodów do pizzy (16%). Pizza niezależnie od rodzaju (dowożona, w lokalu, mrożona, pieczona samodzielnie) cieszy się największą popularnością wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej uwzględnionej w badaniu (18-24 lata).
 
Wśród grup wiekowych od 18 do 44 lat największą popularnością cieszy się pizza jedzona w lokalu, następnie pizza dowożona. Ma to prawdopodobnie związek z aktywnym i szybkim trybem życia reprezentowanym przez te grupy. Najmniejszą popularnością w tych grupach wiekowych cieszą się pizze mrożone i spody do pizzy. Konsumenci z przedziału wiekowego powyżej 45 lat wolą przygotować pizzę samodzielnie w domu. Ci ostatni dodatkowo w ogóle nie lubią kupować mrożonej pizzy, podczas gdy konsumenci z innych grup wiekowych czasami kupują tego rodzaju pizzę.
 

Popularność różnych form konsumowania pizzy w zależności od wieku

 
Wśród konsumentów z wyższym wykształceniem, wzrasta udział tych, którzy kupują pizzę w lokalu lub zamawiają do domu, kosztem spadku udziału osób jedzących pizzę mrożoną oraz przygotowujących pizzę w domu. Mężczyźni częściej wybierają pizzę w lokalach, dowożoną oraz mrożoną, kobiety częściej decydują się samodzielnie ją upiec. W lokalach pizzę jedzą najczęściej osoby o średnim dochodzie (z grupy PLN 2 001 – 3 000). Podobnie jest z pizzą z dowozem, ale jak się okazuje, od tego rodzaju pizzy nie stronią także ci, których dochody są najwyższe (powyżej PLN 4000 na osobę). Istnieje tendencja, że im niższe dochody, tym większa popularność pizzy mrożonej oraz pieczonej w domu. Spośród osób jedzących pizzę w lokalu, aż 60% zamawia także pizzę z dowozem.

Pizza na telefon wciąż popularniejsza niż pizza przez Internet

Zamawianie pizzy z dowozem jest praktykowane przez około 24% badanych. Fani pizzy dowożonej do domu lub do pracy, zamawiają ją najczęściej raz na miesiąc (prawie połowa badanych), ponad 1/3 zamawia pizzę 2-3 razy w miesiącu (36%). Największych zwolenników pizzy dowożonej jest stosunkowo mało – 12% zamawia raz na tydzień, a 4% nawet częściej.

 
Częstość zamawiania pizzy

 
Zamawiający pizzę w zdecydowanej większości kontaktują się z pizzerią przez telefon (96%), znikomy procent robi to przez Internet. Polacy regularnie zamawiający pizzę nie kłopoczą się z każdorazowym szukaniem numeru telefonu do pizzerii. Większość z nich ma numer ulubionej pizzerii zapisany w telefonie (44%). Spora część konsumentów szuka numeru telefonu pizzerii zarówno na ulotkach (29%), jak i w Internecie (25%). Zdarzają się osoby, które mają zwyczaj pytania o numer telefonu do pizzerii swoich znajomych.

Prawie ¼ konsumentów zna menu pizzerii na pamięć

Konsumenci korzystający z oferty pizzy z dowozem, najczęściej korzystają z menu dostępnych na ulotkach (prawie 47%). Spora część z nich szuka menu pizzerii w Internecie (26%), a nawet deklaruje, że zna je na pamięć (23%). Tylko niewielka część konsumentów prosi o przedstawienie menu przez telefon (5%).

 
Sposoby dotarcia do oferty pizzerii
 

Docieranie do oferty pizzerii przez Internet jest bardziej charakterystyczne dla kobiet, dla osób z młodszych grup wiekowych oraz dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym. Z Internetu chętniej korzystają w tym celu także osoby z większych miast oraz mieszkające w jedno- lub dwuosobowych gospodarstwach domowych. W dużych miastach mało popularne jest korzystanie z ulotek pizzerii, w przeciwieństwie do małych miast i wsi, gdzie taka forma docierania do oferty pizzerii jest preferowana przez większość konsumentów. Ponadto, na obszarach wiejskich i w mniejszych miasteczkach konsumenci często znają menu pizzerii na pamięć. Z ulotek korzystają częściej konsumenci z wieloosobowych gospodarstw domowych.

Dyskonty najpopularniejszym miejscem kupowania pizzy mrożonej

Tylko 16% badanych kupuje pizze mrożone lub spody do pizzy. 57% spośród nich kupuje pizzę mrożoną (lub spód) najczęściej raz w miesiącu, ponad ¼ czyni to 2-3 razy w miesiącu (29%), a znikomy odsetek konsumentów raz w tygodniu (10%) lub częściej (4%).

 
Częstość kupowania pizzy mrożonej lub spodu do pizzy
 

Najbardziej popularną praktyką wśród osób, które kupują pizzę mrożoną jest wzbogacanie jej dodatkami samemu w domu (deklaruje tak 49% konsumentów pizzy mrożonej), 35% konsumentów kupuje gotową pizzę, do której nic już nie dodaje, a najmniejszą grupę stanowią osoby, które kupują sam spód do pizzy i następnie samodzielnie przygotowują do niej dodatki (ok. 15% konsumentów pizzy mrożonej). Polacy deklarują, że kupują pizzę mrożoną lub spód do pizzy najczęściej w dyskontach (blisko 30% konsumentów pizzy mrożonej). Nieco mniej popularne jest kupowanie ich w supermarketach (25%), sklepach osiedlowych (21%) lub w hipermarketach (19%).

 
Miejsca dokonywania zakupu pizzy mrożonej
 

Konsumentami pizzy z dyskontów są najczęściej mężczyźni, osoby z wykształceniem poniżej średniego, osoby o najniższym dochodzie, mieszkające w małych miejscowościach. W supermarketach kupują częściej kobiety, osoby z wykształceniem wyższym, posiadające najwyższe dochody, mieszkające w większych miastach. W sklepach osiedlowych chętnie kupują osoby, które jedzą pizzę mrożoną regularnie (raz w tygodniu lub częściej).

Niska świadomość marek pizzy mrożonej

Znajomość spontaniczna marek pizzy mrożonej jest na zdumiewająco niskim poziomie. Wśród osób, które kupują pizzę mrożoną lub spody do pizzy przynajmniej raz w miesiącu, aż 70% nie potrafi wymienić żadnych nazw marek. Najlepiej kojarzone są marki pizzy Dr Oetkera: Guseppe (10%), Rigga (9%) i Ristorante (7%). Pojedyncze wskazania otrzymały także pizza Bistro (Iglotex), Paradiso oraz pizza marki Carrefour. Nie pytano o nazwy producentów, ale kilka osób tylko w ten sposób kojarzyło produkty (ok. 5%). Warto podkreślić, że pytano o znajomość spontaniczną, która zawsze ma niższy wskaźnik niż znajomość wspomagana, gdzie odczytuje się listę marek respondentom.

Podsumowując, pizza to posiłek bardzo popularny, szczególnie wśród ludzi młodych. Blisko połowa konsumentów pizzy dowożonej ma w swoim telefonie komórkowym numer do ulubionej pizzerii. Do oferty pizzerii konsumenci docierają najczęściej dzięki ulotkom, choć w dużych miastach bardziej popularne jest szukanie menu w Internecie. Najmniej popularnym rodzajem pizzy jest pizza mrożona. Bardzo niska jest też znajomość marek takiej pizzy. Konsumenci zwykle kupują pizzę mrożoną w dyskontach spożywczych, a w domu wzbogacają ją o własne dodatki.


Ogólnopolskie badanie konsumenckie zostało przeprowadzone przez PMR w kwietniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie 600 pełnoletnich Polaków. Błąd oszacowania wyniósł maksymalnie 4%.
Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research