Doświadczenie PMR Research

Artykuł - PMR Research Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce

Analizy rynkowe - PMR

Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research

Spośród sprzętu RTV i AGD Polacy chętnie kupują telewizory, zestawy kina domowego oraz komputery. Jeżeli decydujemy się na zakup tego typu sprzętu, coraz częściej wybieramy sklepy internetowe.

Jak wykazały badania PMR Research, zakupy artykułów gospodarstwa domowego i radiowo-telewizyjnego Polacy planują wtedy, kiedy dotychczasowy sprzęt się zepsuje. Duże zakupy planowane są z wyprzedzeniem, ponieważ przeciętna polska rodzina nie może sobie pozwolić na wiele takich wydatków w ciągu roku.

W 2011 roku jedynie 15% respondentów planowało zakup sprzętu AGD, rok później chęć zakupu deklarowało już 38% Polaków. Sytuacja ta wygląda podobnie w przypadku sprzętu RTV, którego nabycie w 2011 roku planowało również 15% przebadanych, natomiast w 2012 roku odsetek ten wzrósł do 27%.


Rynek AGD/ RTV w Polsce

Czego brakuje nam w kuchni?

W 2011 roku spośród osób, które deklarowały zakup sprzętu gospodarstwa domowego, najwięcej osób planowało nabyć pralkę (22%), kuchenkę (18%) oraz lodówkę (17%). W następnej kolejności plasowały się mikrofalówki, roboty kuchenne i zmywarki, czyli sprzęt, który możemy uznać za dodatkowy element wyposażenia kuchni, dostępny dla osób lepiej zarabiających.

Na rok 2012 Polacy mają mniej sprecyzowane plany – prawie 47% spośród osób, które na pewno zakupią jakiś sprzęt AGD, jeszcze nie wie, co to będzie. Ci, którzy podjęli decyzję o zakupie, zdecydują się na lodówkę (20%), pralkę (13%) lub zmywarkę (8%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się opiekacz, toster czy okap. Natomiast zmywarka do naczyń staje się coraz bardziej popularna w polskich gospodarstwach domowych – według danych GUS z 2011 roku jest ona elementem wyposażenia 15,7% gospodarstw domowych w Polsce, a jeżeli plany na 2012 rok zostaną zrealizowane, odsetek ten znacznie wzrośnie.


Plany zakupu sprzętu AGD


Czego potrzebujemy ze sprzętu RTV?

Badania PMR Research wykazały, że pomimo prognozowanego kryzysu gospodarczego zakup sprzętu RTV w 2011 roku deklarowało 15%, a w 2012 roku już 27% badanych. Jako najbardziej potrzebny sprzęt RTV Polacy wskazali telewizory, kina domowe oraz komputery.

W 2011 roku spośród osób zdecydowanych na kupno nowego sprzętu 18% zadeklarowało potrzebę zakupu nowego telewizora LCD, 18% myślało o nabyciu telewizora plazmowego, a pozostali planowali przede wszystkim zakup nowego laptopa (8%), telewizora LED (8%) i zestawu kina domowego (6%). W 2012 roku respondenci, którzy byli zdecydowani na zakup, deklarowali kupno: telewizora plazmowego (17%), telewizora LCD (14%), laptopa (9%) i telewizora LED (6%).

Najmniej popularny okazał się jest sprzęt DVD, sprzęt audio czy cyfrowy aparat fotograficzny. Są to mniejsze zakupy, dlatego decyzje o kupnie nie zawsze wymagają wcześniejszych planów.


Plany zakupu sprzętu RTV


Coraz nowocześniejsze wyposażenie polskich domów

Według danych GUS, wyposażenie polskich gospodarstw domowych zmienia się na korzyść sprzętów bardziej zaawansowanych technologicznie. Od 2000 roku nastąpił 12-krotny wzrost wyposażenia w komputer z dostępem do internetu i 9-krotny w zmywarkę do naczyń. Różnice w wyposażeniu między najbogatszymi a najbiedniejszymi gospodarstwami sięgają 16% w przypadku komputera z internetem, a nawet 21% w przypadku telewizora plazmowego lub ciekłokrystalicznego.

W zakresie kupowania sprzętu AGD największa dynamika zmian nastąpiła na wsi. Według badań PMR Research, respondenci mieszkający na wsi planowali zakupy głównie sprzętu AGD (przede wszystkim pralki i lodówki do końca 2011 roku, a także kuchenki i zmywarki w 2012 roku). Najmniejsze plany zakupowe artykułów AGD mieli respondenci z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (biorąc pod uwagę rok 2011).

Młodzi chętniej kupują sprzęt RTV od AGD

Jak wykazały badania PMR Research, osoby w wieku 18–24 lat to grupa, która zasadniczo nie zamierzała kupić artykułów gospodarstwa domowego w 2011 roku (90%). Także emeryci nie mieli większych planów na takie zakupy w 2011 roku. Nic nie wskazuje na to, żeby tendencja ta uległa zmianie w 2012 roku.

Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt RTV, grupa respondentów w wieku 18–24 lat myśli o zakupie różnego rodzaju telewizorów, ale przede wszystkim o nowym laptopie – aż 32% deklarowało takie zakupy w 2012 roku (spośród osób o sprecyzowanych planach na rok 2012).

Coraz więcej sprzętu RTV kupujemy w internecie

Spośród osób robiących zakupy w internecie 32% deklaruje minimum raz na rok zakupy w internetowych sklepach AGD/RTV, wynika z innych badań PMR Research. Z kolei w pytaniu o produkty kupowane przez internet (nie tylko w sklepach internetowych, ale i na aukcjach) sprzęt elektroniczny, komputerowy i fotograficzny to druga (po odzieży) najczęściej wybierana kategoria produktów kupowanych przez Polaków w internecie (aż 24%). Na trzecim miejscu jest kategoria artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego i mebli (wybrana przez 18% osób kupujących w internecie).

Ogólnopolskie badanie konsumenckie zostało przeprowadzone przez PMR Research w październiku 2011 r. na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków. Błąd oszacowania wyniósł około 3%.
Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research